Rusaliile

Rusaliile reprezint? o s?rb?toare cre?tin? important? , pr?znuit? duminica, la 50 de zile dup? Sfintele Pa?ti.

De acum

Taxele de timbru vor cre?te pe viitor poate ?i de dou?zeci ?i cinci de ori mai mult. De acum